003
002
022
023

Tropez


Mesa pintada, cromada ou inox.